خوشه اپ | بانک اطلاعات صنعتی ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 6969
خوشه اپ | بانک اطلاعات صنعتی ایران

توضیحات آگهی

تجـارت اسـتیل ایرانیـان

تهیــه و تـوزیـع لوله، ورق، میلگرد، نبشی، پروفیل استنلس استیل اتصـالات دنـده ایی و جوشی اسـتنلس اسـتیل اتصـالات صـنایع شـیری