خوشه اپ | بانک اطلاعات صنعتی ایران
خوشه اپ | بانک اطلاعات صنعتی ایران

 آدرس: مشهد، بلوار سجاد، خیابان بهار، بهار ۴، پلاک ۱۲، واحد۸

تلفن: ۳۷۶۷۱۳۱۳ ۵۱ ۹۸+

تلفکس: ۳۷۶۴۷۸۶۴ ۵۱ ۹۸+

کد پستی: ۹۱۸۷۸۳۳۳۲۳

ایمیل: info@khoosheap.ir