خوشه اپ | بانک اطلاعات صنعتی ایران
خوشه اپ | بانک اطلاعات صنعتی ایران
واگذاری دستگاه خودپرداز

توضیحات آگهی

واگذاری تعداد محدود دستگاه خودپرداز
با شرایط تمام اقساط و پشتیبانی دایمی
اگر در محل کارتان مکان مناسبی برای نصب دستگاه خودپرداز دارید میتوانید صاحب درآمد عالی باشید.
منبع درآمد بالای دو میلیون تومان بدون صرف زمان