خوشه اپ | بانک اطلاعات صنعتی ایران
تماس بگیرید
شماره آگهی: 4219
خوشه اپ | بانک اطلاعات صنعتی ایران
خریدار یک دستگاه لترپرس

توضیحات آگهی

خریدار لترپرس
۷۲-۷۷-۸۲
قیمت مناسب
سالم